Rubriky

Vznik hasičského sboru

Impuls k založení hasičského sboru vyšel v únoru 1919 od místního sdružení agrárního dorostu,které v té době obnovilo činnost utlumenou válečnými událostmi. Předseda mladých agrárníků Emil Novák vystoupil na schůzy pořádané 18. února 1919 s návrhem založit v Pohledci sbor dobrovolných hasičů. Emil Novák se už 20. února zůčastnil schůze župní hasičské jednoty v Novém Městě,která sdružovala všechny hasičské sbory. Aby získal informace pro založení sboru. Ustavující schůze sboru byla svolána na 23. února 1919. Předsedající Emil Novák vybídl přítomné,aby se přihlásili za činné členy sboru. Na jeho výzvu se přihlásilo celkem 19 mužů. Teprve výnosem z 28. srpna 1919 místodržitelství zřízení sboru povolilo a tehdy také začal po právní stránce existovat.

Co mělo být cílem a náplní činnosti hasičstva

Účelem jednoty jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství ohně a jiné živelní pohromě,aby zachráněn byl život a majetek občanů. Prostředky ku dosažení toho účelu jsou: a) pravidelně(veřejně i soukromě) pěstovaná cvičení se stroji a tělocvik se zvláštním zřetelem na výkony hasičské; b) výletní cvičení pochodová; c) poučné i zábavné rozpravy a přednášky z oboru hasičstva a tělocviku; d) poučování občanstva a pomáhání při pojištování proti požáru; e) slušné zábavy. Aby se účele toho snadněji dosáhlo,zaveden bude ve sboru vojenský pořádek. Sbor se měl skládat ze členů činných,přispívajících a čestných. Od března 1919 se pustili do výcviku,kněmuž se scházeli jednou týdně v budově školy. Nejprve se cvičila pořadová příprava a hasičské signály, postupně se přešlo k nácvikům zásahu.  Cvičilo se také se strojem - sbor dostal k dispozici ruční vozovou stříkačku,kterou si už před první světovou válkou pořídila obec. Už zhruba po 2 měsících výcviku dostali pohledečtí hasiči příležitost k ostrému zásahu. Dne 13. května 1919 vypukl požár v Novém Městě na Vratislavově náměstí v domě čp. 116 patřícím obchodníku s textilním zbožím Františku Kružíkovi. Ohen se brzy rozšířil i na sousední domy čp. 115,117. Na jeho lokalizaci a likvidaci se kromě novoměstských hasičů podílely i sbory z okolních obcí včetně Pohledce. V létě roku 1919 pokročil už výcvik mužstva natolik,že mohlo být naplánováno první vystoupení sboru před veřejností. První veřejné cvičení Sboru dobrovolných hasičů v Pohledci proběhlo 24. srpna 1919. Výcvik členů byl opravdu důkladný a to se projevilo i na celkově vysoké akceschopnosti sboru. Tu prokázal i při svém druhém zásahu, k němuž došlo 14. října 1920 opět v Novém Městě. Šlo o požár domu čp.241 patřícího obchodníku a majiteli pily Janu Kadlecovi. Novoměstský sbor tehdy procházel hlubokou krizí a pohledečtí hasiči nabízenou příležitost beze zbytku využili - k požáru vzdálenému asi 3 km od Pohledce dorazili jako první a jako první také začali s hašením.

Vybavení sboru technikou

Inventář obecního majetku z roku 1864: dva ruční mosazný stříkače, 10 ohenních košů pletených,1 lejta k hašení ohně okovaná, 2 žebříky a ruční čtyřkolová stříkačka z roku 1887. Pro všechny své členy sbor opatřil pracovní blůzy tím způsobem, že nakoupil 30 metrů látky od firmy Škop z Police nad Metují a blůzy nechal ušít na míru u krejčího Lorence ze Studnic. K blůze si musel každý člen na svoje náklady opatřit cvilinkové kalhoty. V roce 1920 byli zakoupeny také 2 bourací háky. Roku 1928 také jedna stáloproudní berlovka (přenosná ruční stříkačka) koupená za 600kč a jedny ochranné brýle pro zásah v zakouřeném prostředí.

www.weblight.cz

JAK SE VÁM LÍBÍ STRÁNKY?

Krásné (27 | 27%)
Líbí (19 | 19%)
Jde to (23 | 23%)
Nic moc (30 | 31%)
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU NAŠICH STRÁNEK - HASIČI POHLEDEC
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one